Účetnictví daně a mzdy

Účetnictví, daně a mzdy se neustále mění. Naši zákonodárci vymýšlejí neustále nová a nová „vylepšení“, která ještě ke všemu vtipně schovávají jako přílepky k jiným zákonům. Není v silách podnikatele, natož živnostníka, aby se v pravidlech pro účetnictví daně a mzdy orientoval. Od toho jsme tu my.

účetnictví uzávěrka před 6000 lety

Toto je přibližně 6000 let stará účetní uzávěrka


(To by dnes asi neprošlo?!)

Co pro vás uděláme aby to prošlo

 • Pomůžeme vám proplout labyrintem legislativních direktiv tak, abyste splnili své zákonné povinnosti v oblasti účetnictví a daní s co nejmenším úsilím a výdaji, bez hrozeb penále, pokut, doměrků a sankcí.
 • Chceme, abyste viděli, že vaše záležitosti jsou v těch nejlepších rukách. Snažíme se, aby setkání s našimi pracovníky bylo pro vás vždy osvěžujícím a uklidňujícím zážitkem.
 • Naši pracovníci fungují jako prostředek řešení, vyloučení a předcházení problémů a ne jako jejich zdroj.
 • Našim cílem je vám pomoci, abyste mohli veškeré své úsilí a zdroje věnovat svému podnikání a nemuseli se zabývat povinnostmi, které pro vás vyplývají ze zákona, ale které nechápete a stály by vás zbytečně mnoho úsilí, námahy a času.
 • Jsme na vaší straně! Můžete za námi přijít s jakýmkoli problémem. Pokud budeme umět pomůžeme. Pokud nebudeme umět pomoci, seženeme někoho kdo to umí.

Jak to uděláme

Účetnictví a daňová evidence
(dříve podvojné a jednoduché účetnictví)

 • Roztřídění dokladů: přijmeme vaše doklady, faktury, nákupky, smlouvy, bankovní výpisy, příjmové a výdajové doklady… , provedeme jejich formální kontrolu (za věcnou správnost odpovídáte vy) a provedeme zaúčtování dohodnutým způsobem
 • zápis do peněžního deníku
 • zatřídění zápisu
 • účtování dle středisek
 • vytvoření přehledu závazků (kniha závazků)
 • vytvoření přehledu pohledávek (kniha pohledávek)
 • vytvoření soupisu daňových dokladů pro zpracování DPH a kontrolního hlášení
 • vytvoření soupisu souhrnného hlášení pro DPH
 • zatřídění majetku (jednorázové spotřební zboží; DKP; a odepisovaný majetek)
 • účtování o leasingu
 • účtování o půjčkách a úvěrech
 • účtování o majetku odepisovaném, neodepisovaném a spotřebním
 • vytvoření odpisových karet majetku a jeho přehledu
 • vytvoření povinných evidencí k výpočtu základu daně z příjmu
 • zastupování na úřadech na základě předložené plné moci
 • účast na kontrolách FÚ, ZP, SP a Úřadu práce na požádání klienta.

Mzdová a personální agenda

Komplexní zpracování mezd a personalistiky znamená:

 • Vypracovat pracovní smlouvy a platové výměry dle pokynů objednatele
 • vypracovat výpovědi a pracovní hodnocení dle pokynů objednatele
 • zpracování mezd a výpočet nemocenských dávek dle pokynů objednatele a vést předepsanou evidenci o pracovní neschopnosti
 • vyhotovení mzdových listů
 • zhotovit a odevzdat měsíční výkazy pro OSSZ a ZP
 • zpracovat podklady pro výplatu mezd k výplatnímu termínu objednatele
 • vypracovat a vytisknout výplatní listiny, výplatní pásky a mzdové náklady pro zpracování do účetnictví
 • vypracovat potvrzení o zdanitelných příjmech
 • vypracovat potvrzení o výdělku pro osobní účely zaměstnanců (spořitelny, soudy, banky apod.)
 • zpracovat a odeslat přihlášky a odhlášky pracovníků k pojištění
 • vypracovat výpočet zákonného pojištění organizace včetně projednání na příslušné pojišťovně a sestavení příkazů k úhradě pojistného
 • evidovat čerpání dovolené, evidovat nároky pracovníků z pracovního poměru
 • vést osobní evidenci zaměstnanců
 • vést Evidenční listy důchodového zabezpečení
 • vypracovávat hlášení pracovnímu úřadu ve vztahu k důchodcům
 • účast ne kontrolní činnosti
 • poskytovat poradenskou činnost v oblasti mezd a personalistiky

Zastoupíme vás při jednání na úřadech

Na základě plné moci vás zastoupíme při jednáních na:

 • Finančním úřadě
 • Správě sociálního zabezpečení
 • Zdravotní pojišťovně

Vyhotovíme vám daňová přiznání

 • daň z příjmů právnických osob
 • daň z příjmů fyzických osob
 • daň ze závislé činnosti
 • daň z přidané hodnoty
 • silniční daň
 • daň z nemovitostí