5 důvodů proč najmout účetní firmu

Hlavní důvody proč si najmout účetní firmu spočívají v komunikaci, nákladech a kvalitě odvedené práce. Zde uvádíme 5 hlavních výhod proč si najmout externí účetní firmu, a nezaměstnávat účetní jako zaměstnance

1.Rovnoprávný vztah

Zaměstnanec (účetní) je vždy podřízeným pracovníkem a tak se vám bude snažit poskytovat takové informace, které chcete slyšet. V případě nespokojenosti s jeho prací budete mít problémy jej propustit – je zde poměrně dlouhá výpovědní doba a povinnost vyplatit odstupné.
Naproti tomu účetní firma je vám vždy rovnoprávným partnerem, který nemá důvod zkreslovat vaše hospogářské výsledky. Rozvázání spolupráce je možné kdykoliv bez udání důvodu a bez vyplácení odstupného.

2. Pohodlí

Zaměstnanec zpravidla není k dispozici právě, když ho nejvíc potřebujete (nemoc, dovolená, překážky v práci…). Musíte hlídat a uspokojovat jeho zákonné nároky a jste povinni vytvářet „vhodné“ pracovní podmínky.
Účetní firma je k dispozici vždy, když ji potřebujete. Dovolené a nemoci – to není váš problém. Vždy je zde někdo připraven pomoci, právě když to potřebujete.

3.Získaná hodnota

Zaměstnanec (pokud je sám) musí být univerzální – musí znát vše – což je zvláště v dnešní době, když se zákony mění podle toho, co se komu zrovna hodí a důležité věci se schovávají do tzv. „přílepků“, ne-li nemožné, tak velmi obtížné. Pokud je v účetním oddělení zaměstnanců víc, pak se každý specializuje na určitou oblast a o „zbytku světa“ má jen určité povědomí.
Účetní firma naproti tomu aplikuje zkušenosti z více firem, více oborů a více řešených problémů. Na problematiku, která to vyžaduje, má zpravidla vlastní nebo externě najaté specialisty.

4.Náklady

Zaměstnanci platíte 12 měsíců mzdu za 11ti měsíční práci. Odvádíte za něj odvody sociálního a zdravotního pojištění, platíte odborná a povinná školení, cestovní náhrady, odstupné při jeho odchodu, zastupování po dobu jeho nepřítomnosti. Dále mu musíte na své náklady vybavit pracoviště a poskytnout odbornou literaturu, kancelářské potřeby a další režijní materiál.
Obecně lze říci, že 1 Kč vyplacené mzdy představuje 1,6 – 1,7 Kč nákladů.
Naproti tomu účetní firma s Vámi předem dohodne buď přesnou částku, nebo přesný a kontrolovatelný způsob výpočtu částky za vedení účetnictví. Vždy výhradně pouze za odvedenou práci.

5.Bezpečí

Pokud vám zaměstnanec způsobí škodu, je výše náhrady omezena na 4,5 násobek jeho průměrného platu. K tomu musíte prokázat jeho zavinění a úmysl a svojí součinnost. Zpravidla svůj nárok musíte uplatňovat u soudu s velmi nejistým výsledkem.
Účetní firma, která svému klientu způsobí škodu, je povinna tuto škodu uhradit v plné výši.