Účetní a daňová kancelář
Věra Malimánková

Účetní je osoba, která vyřeší problém o kterém nevíte, způsobem, kterému nerozumíte.

Sídlo a kancelář:

Horní Blatná
353 541 771
vm@fias.cz

Kancelář:

Slaný
312 522 100
info@fias.cz

Cenu za zpracování a vedení účetnictví, daňové evidence, mezd a cenu dalších služeb stanovujeme individuálně po dohodě s klientem na základě jeho potřeb a na pracnosti zpracování. To znamená na množství dokladů a operací, které s nimi bude potřeba provést.

Cena za účetnictví se vypočítá vždy jako součin sazby a skutečného počtu položek za minulé období. Položkou se rozumí zápis v účetní knize (v případě podvojného účetnictví) nebo v peněžním deníku (pro daňovou evidenci). Výše sazby za položku ovlivňují jednak průměrné náklady firmy na zpracování jedné položky a jednak vnější vlivy (inflace, změna výše daní ap.)


Platby za služby účtujeme dvojím možným způsobem:

  • Paušálem
    Na základě skutečného počtu položek za minulý kalendářní rok se stanoví cena za rok, z které se vypočítá pravidelná měsíční platba. Tuto částku zákazník platí pravidelně od 1.4. běžného roku do 31.3. roku následujícího, kdy se uzavírá účetnictví a je možné stanovit novou cenu. V této ceně je zahrnuto zaúčtování všech dokladů a zpracování evidence a přiznání k DPH a případné zastupování na úřadech.
    Není zde však obsaženo zpracování přiznání k dani z příjmu, roční uzávěrka včetně příloh, povinná hlášení a další činnosti uvedené níže.
    U nových zákazníků, u kterých nedokážeme odhadnout počet položek, je zpravidla použita základní sazba (t.j. předpokládaný počet položek 500 ročně) na dobu 3 měsíců. Po té se cena upraví podle skutečného počtu položek a dále vše probíhá standardně jako u ostatních klientů.
  • Za položku
    Tato cena se vypočítá vždy za skutečný počet položek za období minulého měsíce. Cena v sobě zahrnuje pouze zaúčtování položek. Ostatní činnosti jsou účtovány podle ceníku (daňová přiznání, účetní uzávěrka, povinná hlášení ...atd.)
vytvořil Ivo Malimánek, telefon: 606 728 170 e-mail: ivo@fias.cz